NEVZAT ECZA DEPOSU

KURUMSAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ

Kuruluşumuzun 60. yılına yaklaşırken, şirket vizyonu ve hedefleri doğrultusunda kurumsal dönüşüm çalışmalarımıza hız verdik. Şirket logomuzun yenilenmesiyle başlayan süreçte, Ankara’daki Genel Müdürlük binamızın yenilenmesi için de çalışmalara başladık. Burayı daha prestijli, daha sürdürülebilir ve çevreci, daha verimli, çalışan memnuniyetini önceliğe alan (güvenli, odaklanmayı kolaylaştıran ofisler, keyifli dinlenme alanları, keyifli yemek deneyimi) bir merkez haline getirmek için profesyonel ekiplerle çalıştık. 

İlaç dağıtımında uzun süredir kullanılan mukavva koliler yerine; eczanelerimize geri dönüşümlü plastik kutu ile dağıtım sistemine geçtik. Uzun soluklu ve yüksek yatırım gerektiren bu projeyi yürütürken amacımız öncelikle doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir sisteme geçmektir. Yeni kurulan bu sistemle ambalaj atıklarımızı ciddi ölçüde azalttık, kutuların dönüşümlü kullanılması sayesinde verimliliği arttırdık, bununla birlikte yapılan yeni yazılım sayesinde tüm sevkiyat süreçlerimizi izlenebilir hale getirdik, sevkiyat hatalarının önüne geçtik ve böylece müşteri memnuniyetini artırdık. 

60. yılımızda; çalışanlarını birer “İnsan Kıymeti” olarak gören, sadece müşteri değil aynı zamanda çalışan odaklı bir organizasyon olma hedefi ile yola çıktık. 1000’e yakın çalışanımızın her birine dokunarak, bugünlere nasıl beraber geldiysek önümüzdeki hedeflere de yine beraber yürüyeceğimizi ifade etmeye çalıştık. 2022 yılında hız kazanan İnsan Kaynakları Dönüşümümüz ile: 

Grup genelinde organizasyon şemalarımızı düzenledik, tek tip departman ve pozisyon isimlendirme sistemine geçtik, şirket genelinde %70’in üzerinde bir katılımla sonuçlanan çalışan memnuniyet anketi yaptık ve bunun sonuçlarına göre aksiyon aldık. Her birimde detaylı yapılan iş analizleriyle; kurumsal anahtar hedefler listemizi yeniledik, birim hedeflerini bireysel hedeflerle hizaladık, yetkinlik bazlı performans ölçümüne odaklandık. Yenilenen performans yönetimi sistemimizle şirket genelinde “geribildirim” kültürünü yaymaya çalıştık, potansiyel analizi, kişilik envanteri, yetenek havuzu ve kariyer planlama gibi ilavelerle çağdaş insan yönetimi anlayışımızı daha da geliştirdik.

Nevzat Ecza Deposu olarak yenilenmeye ve kurumsallaşmaya odaklanırken; değerlerimizden kopmadan çağın gerektirdiği son teknolojileri sistemlerimize entegre ederek eczacılarımıza daha seçkin ve kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple “Geçmişin İzinde, Geleceğin Peşinde…” diyoruz.

 
3WTURK CMS v8.3.3